Kennismaking
Hierin bespreken we kort wat er speelt bij je kind en leg ik mijn werkwijze uit. Tijdens dit gesprek kijken we of coaching geschikt is voor je kind en of het tussen ons klikt.

Intake
Voorafgaand aan het intakegesprek krijg je een vragenformulier. Tijdens dit gesprek gebruiken we het formulier als leidraad om de situatie verder in kaart te brengen.

Sessies
Een sessie duurt ongeveer een uur. Tijdens de sessies werk ik alleen met je kind. Tijdens de coaching staat het kind centraal. Praten, creatieve activiteiten, spel, bewegen, opdrachten en oefeningen doen zijn dan belangrijke hulpmiddelen tijdens de coaching.

Evaluatie
Na het aantal sessies dat je kind nodig heeft, volgt er een evaluatiegesprek. Hebben we het doel bereikt of hebben we meer sessies nodig? Staat je kind in zijn / haar kracht?

Annulering
Het kan voorkomen dat een afspraak niet door kan gaan. Afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd. Afspraken die niet tijdig worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

Privacy
Alle informatie die wordt uitgewisseld tussen de coach en het kind is vertrouwelijk, tenzij de informatie bij de coach leidt tot een gewetensconflict of een levensbedreigende situatie voor het kind. Ik zal in zulke gevallen, met medeweten van de jongere, altijd handelen in het belang van het kind.